تاریخ : دوشنبه, ۷ فروردین , ۱۴۰۲ Monday, 27 March , 2023

انقلاب اسلامی

۱۶دی
مؤلفه‌های گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی
گفتمان آرمانی

مؤلفه‌های گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی

مقدمه نگره‌های مختلف، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…، در یک نکته هم داستانند و آن اینکه انقلاب منشأ تحول شگرف در روابط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک جامعه است. انقلاب، تحولی بنیادین در جوامع محسوب می‌شود و پیامدهای مختلفی را در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی به همراه دارد. حاصل هر انقلابی، ایجاد ساختارهای جدید، نهادهای […]